Ekeby

Skåne, Sverige

Skicka epost

kontakt@saggubben.se

Öppettider kontor

Mån – Fre: 8:00 – 17.00

Stubbfräsning
Stubbfräsning

Vi utför stubbfräsning av alla slags stubbar, både i samband med trädfällning, men också när helst ni önskar få arbetet utfört.

Hur tar man bort en stubbe?
Det vanligaste sättet att ta bort en stubbe är att fräsa bort den med en stubbfräs. Det är en säker och effektiv metod för att avlägsna stubben. Fördelarna är att stubben försvinner i sin helhet, kringliggande mark blir inte påverkad (exempelvis om det finns kablar eller rördragning i närheten) och maskinerna gör liten eller ingen åverkan på befintlig yta.

Vår utrustning är skonsam mot er gräsmatta och miljön runt stubben. Standarddjup vid fräsning är ~10 cm under marknivå, som är fullgott för att så nytt gräs. Har du behov att fräsa bort mer så djupfräser vi stubben mellan 20-40 cm. Då kan du plantera nya rotväxter såsom träd, häck etc. Normalt så lämnar vi flisen kvar på plats men den kan bortforslas mot en extra avgift. Ni behöver meddela oss i förväg om ni önskar att vi forslar bort flisen.
Om din stubbe är mer än 30 cm hög ovan markytan så sågar vi av den mot en extra debitering för att hålla nere priset på stubbfräsningen.

Stubbfräsning

Fördelar

De stora fördelarna med stubbfräsning är att ytan som stubben står i blir lättare att underhålla ex. en gräsmatta.

Snabb och säker process

Använd fliset som jordförbättring

Minskar möjlighet för skadedjur att etablera sig

FAQ

Vanliga frågor om stubbfräsning

Kan man använda all sorts flis som jordförbättring?

Det flis som blir över efter fräsningen kan användas till marktäckning eller som jordförbättring i trädgården. Blanda fliset med befintlig jord. Ni kan även tillsätt barkmull och/eller lite gödsel för ännu bättre struktur.

Tänk på att
– flis från tall innehåller terpentin och är inte gynnsamt för spridning i trädgårdsrabatter.
– flis från lövträd är ypperligt att användas som jordförbättring eller näring för trädgårdsrabatter.

Hur djupt kan ni fräsa?

Normalt fräsdjup är ungefär 10 cm. Om ni behöver djupare fräsning går detta oftast att ordna beroende på förutsättningarna på plats.  

Kommer min gräsmatta att bli förstörd?

Vi försöker alltid minimera skadorna på er trädgård. Vårt mål är att lämna det städat och snyggt. Våra maskiner har larvband och i de flesta fall blir det inga eller väldigt lite märken. Fördelen är att gräsmattor reparerar sig själv väldigt snabbt..

E

Om oss

E

Trädfällning

E

Häckklippning

E

Förfrågan

E

Kontakt

Låt oss lösa det!

Kontakta oss på Såggubben via telefon eller skicka in en förfrågan via formuläret här.

Kontakta Såggubben

Kontaktformulär